Feer

Feerne er her for at beskytte og hjælpe os.
De passer på dyrene, menneskene og naturen.

Se! En lille lykkefe holder hvil i tyttebærrene...